Ne kete veprimtari synohet qe te behet lidhja e fakteve historike apo gjeografike  me  vendodhjen gjeografike te tyre ne harta.

Ne histori psh, mund te perdoret ne rastet kur studiohen lufterat boterore, ekspasionet e shteteve imperialiste, zbulimet gjeografike, shpikjet e ndryshme etj

Si procedohet ?

Ne rastin kur nxenesit po studiojne LIIB, psh, ata duhet te krijojne nje harte evrope apo te botes, ne te cilat do te piketojne vendet ku jane zhvilluar betejat me te medha te kesaj lufte ose dhe informacione te ndryshme rreth ngjarjeve te kesaj lufte qe lidhen me qytete te caktuara. Pasi kane piketuar vendet, do te shkruajne nje informacion te shkurter  per ate beteje apo qytet.

Ne gjeografi, nxenesit, pasi kane krijuar harten, fillojne te piketojne ne varesi te temes qe studiohet vendodhjen gjeografike te dukurise qe eshte ne studim. dhe njekohesisht, shoqerohen me informacione e kuriozitete te ndryshme.

psh. ne mesimin me teme ‘Malet dhe fushat’, nxenesit pasi kane piketuar me nr ose shkronja vendodhjen e disa maleve dhe fushave shkruajne dhe informacione te shkurtra rreth tyre. Keto informacione mund te jene te llojit te te dhenave per karakteristikat e tyre fizike, por dhe kuriozitete te ndryshme .

Kjo veprimtari mund te behet dhe ne Google map, pa qene nevoja e krijimit te hartave. Madje, kjo menyre i afteson nxenesit, si ne shkathtesimin e tyre ne perdorimine programeve te ndryshme ne internet, por te lejon te lokalizosh me saktesi pozicionin gjeografik te tyre.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Abner Rossi Blog Ufficiale

Teatro, Poesia, Spettacoli

memyselfandela

"Here is my secret. It is very simple: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.."- Antoine de Saint Exupéry

Digital History Blog

STORIA DIGITALE: SAPERE STORICO E INSEGNAMENTO DELLA STORIA

IL MONDO DI ORSOSOGNANTE

L’arte della vita sta nell’imparare a soffrire e nell’imparare a sorridere. H. Hesse

MyourHistory

A topnotch WordPress.com site

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Craig Hill Training Services

Business, Management and ESL Trainer

LadyRomp

Inspirational Blog for Women

ArtPlantae

Connecting artists, naturalists, and educators

Teacher as Transformer

Education, Leadership, Life, and Transformation

MyourHistory

Imagination is more important than knowledge-Einstein

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: