Historia e ::::::::: ne foto


Nxensit do te gjejne fotografi qe paraqesin ngjarje historike per nje vend dhe per nje periudhe te caktuar .

Kjo detyre mund te paraqitet me ane te nje projektori ose dhe npm nje albumi te thjeshte te krijuar nga vete nxenesit.

Fotografite mund te shoqerohen me ndonje te dhene te shkurter ,si :date ,emri i betejes,kuvendit etj

Duke demostruar fotot ata do te bejne dhe interpretimet perkatese me goje.

Shih :Historia e Amerikes 1492-1783

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s