Meteorologet e vegjel


TEMA : “Meteorologu i Vogel “

Punoi : MyourCreation

Ecuria metodike e punes se projektit:

Puna e projektit do kaloj ne tre faza :

FAZA E PARE  (Parapergatitja per projektin)

Per projektin u perzgjodh tema Meteorologu i Vogel “

Synimi: Nxenesit te jene ne gjendje te bejne vleresime te thjeshta te motit duke analizuar ecurine ditore,mujore ,apo vjetore te elementeve te ndryshem te tij ,dhe te arrijne te percaktojne sakte llojin e klimes se qytetit te tyre.

Objektivat e pergjithshme:

Ne fund te ketij projekti nxenesit te jene te afte:

-te mesojne te bashkpunojne ne nje projekt mesimor

-te perdorin njohurite

-te perceptojne te shkuaren dhe te tashmen

-te zhvillojne kreativitetin

-te perdorin terminologjine e pershtatshme

-te permiresojne aftesite shprehese

-te dine te komunikojne njohurite

Objektivat   specifike:

Te aftesohen nxenesit ne mledhjen e te dhenave vetjake

Te njihen me elementet klimatik ,si:temperatura,reshjet,era,vranesira,mjegulla etj

Te pershkruajne ecurine ditore,mujore,vjetore te elementeve klimatike

Te analizojne ne menyre individale dhe ne grupe harta sinoptike dhe grafike te ecurise se elementeve klimatike per periudha te caktuara.

Te ndertojne harta te thjeshta sinoptike dhe grafike te ecurise se temperaturave,reshjeve per secilin muaj dhe stine ,qe do merren ne studim.

Koha e realizimit te projektit :

Projekti perfshin nje periudhe te gjate kohore me qellim qe te mblidhen te dhena per te tre stinet :vjeshte,dimer,pranvere,qe perfshin dhe kohen e zhvillimit te procesit mesimor,qe  te behet nje analize me e plote per gjendjen e motit ne qytetin ku ata banojne ,dhe per te bere dhe krahasimet perkatese nga njera stine ne tjetren.

Ky projekt do te realizohet per 3 ore mesimore ,gjate periudhes Tetor-Maj,pra cdo tre muaj.

Partneret qe marrin pjese ne projekt:

Nxenesit e klasave te gjashta

Mesuesja e lendes

Prinderit e nxenesve

Individe te komunitetit

Bordi i shkolles

Materialet e nevojshme :fotografi te qytetit ne kohe me shi,me diell,vranesire,mjegull , botime të ndryshme per klimen.

, videoprojektor, kompjuter, fleta të bardha të

formatit A4, gërshërë, zamkë, lapsa apo stilolapsa

me ngjyra të ndryshme ,vizore etj., materiale filmike nga videotekat apo

interneti

Termometer,pluviometer,barometer

Teknikat dhe mjetet ne funksion te projektit :

Pune e pavarur e nxenesve per mbledhjen e materialeve

Bashkepunim ne grupe

Fotografi

Video

Materiale,.

Harta gjeografike,sinoptike

Interneti

Literature

Postera ,broshura,fletepalosje .

Aktivitet qe do te kryhen ne funksion te projektit

  • Perdorimi i teknologjive dixhitale dhe kompjuterike (multimediale ) per punimin e materialeve ,per pergatitjen e posterave,broshurave ,fletepalosjeve.
  • Kerkime individuale dhe  ne grupe  ,materialeve,te dhenave statistikore,gafikeve ,hartave sinoptike etj.

Vendet ku do punohet per realizimin e  projektit :

Ne shtepite e tyre

Ne ambjente te ndryshme te qytetit,perfshire ketu dhe qendren meterologjike.

Ne klase.

 

FAZA E DYTE ( Puna rreth projektit)

Gjate fazes se dyte  behet  ndarja e nxenesve ne grupet e punes sipas detyres qe do u ngarkohet  ne funksion te realizimit te projektit  

Klasa ndahet ne 4 grupe.Ne cdo grupe do te bejne pjese  5-6 nxenes.

Secili grup do punoje rreth disa  ceshtjeve te pergatitura nga mesuesja e lendes.

 

Puna e nxenesve  :

Nxenesit ne menyre individuale do bejne matje te perditshme te gjendjes se elementeve klimatike.Keto te dhena do te hidhen sistematikisht ne nje fletore apo bllok shenimesh.

v Nxenesit do masin:

  • Temperaturen ditore :te mperaturen max e min ;
  • Ecurine e reshjeve :sasia ne mm,te vazhdueshme, me nderprerje;
  • Vranesira : e lehte ,e dendur
  • Era : drejtimi,e forte, e lehte,e ngrohte ,e ftohte

v Per shkak te afatit kohor relativisht te gjate ne studim,nxenesve nuk do t’u kerkohet ecuria ditore per cdo dite te peridhes se caktuar ,por do caktohen disa dite te vecanta.

v Ne fund te cdo muaji do ndertojne grafikun e ecurise se temperaturave ,reshjeve

Do te ndertojne harten sinoptike per nje dite te caktuar, per cdo muaj;

Per trysnine atmosferike dhe sasine reshjeve do merren te dhena mujore nga qendra meterologjike.

Ne fund nxenesit do te analizojne te dhenat e cdo muaji dhe stine

Do te bejne vleresimin e motit per qytetin ku banojne duke analizuar dhe rolin e faktoreve natyrore dhe antropogjen ne te .

v Pervec punes individuale nxenesit do te punojne dh ne grupe,ku do ndahen perkatesisht ne 4-5 te tille.

v Gjate peridhes se projektit do te behen nga nxenesit fotografi me pamje te ndryshme te qytetit ne kohe me shi,vranesire,te kthjellet,me mjegull.

Nxenesit  e secilit grupe, porositen ne lidhje  me mjetet dhe materialet

qe u duhen ne funksion te projektit , si dhe për kërkimet që nxënësit

duhet të bëjnë për të mbledhur te dhenat statistikore ose fotografite  dhe informacione të tjera.

FAZA E TRETE ( Raportimi i perfundimeve)

Ne kete faze do te behet botimi i arritjeve nga perfaqesuesit e cdo grupi

Ekspozohen në klasë nga grupet e nxënësve materialet e grumbulluara.

Rezultatet qe  priten nga projekti:

te  ndertojne sakte grafiket e ecurise se temperaturave dhe reshjeve;

te ndertojne harta te thjeshta sinoptike te motit;

te bejne nje miniekspozite me pamje te qytetit ne gjendje te ndryshme te motit

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s