Histori VII


TEST
LENDA HISTORI VII

 

Emri ________________________

Grupi A

1. Lidh me shigjete ngjarjet dhe emrat

Nacertania                                            Parlamenti grek e zgjodhi si mbret te Greqise

Megali idea                                          Shpalli Hati Sherfin e Gjylhanese

Abdyl Mexhid                                      Projekti per  krijimin e Greqise se Madhe

Otoni I                                              Projekti per  krijimin e Serbise se Madhe

2. Ploteso:

Llamba e ………………,siguroi  ndricimin elektrik ne shtepi dhe ne rruget e qyteteve.

Henri Ford futi ne fabrikat amerikane ………………………………..ne montimin e automobilave.

Jeta politike ne Angli ne fund te shek XIX  u udhehoq  nga dy parti.:……………………. dhe …………………………..

Tre skandalet politike dhe financiare ne France ishin:1………………………………………………2………………………………………………………………….3……………………………….

 

3. Plotëso tabelën: Reformat e Tanzimatit

Ne fushen administrative  perandoria ndahej ne : Ne drejtim te lirive e te drejtave te qytetareve Ne fushen ekonomike

4.Kush jam une?

Figure qendrore ne bashkimin e Italise isha se postin e kryeministrit kisha ___________

Nje komandant i zoti isha 1000 kemishekuqe vullnetare kisha._________

Reformat e mia Tanzimat u emertuan dhe si me te suksesshmet u vleresuan.____________

5.Rendit masat qe morri Bismarku pas bashkimit te Gjermanise?

1.Shpartalloi_____________________________________________________________________________

2.Ndau________________________________________________________________________________

3.Miratoi________________________________________________________________________________

4.Ndaloi___________________________________________________________________________________

6.C’eshte levizja  “narodnike” ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Analizo arsyet  pse Japonia beri perjashtim nga vendet e tjera  aziatike dhe nuk u shnderrua ne koloni ose gjysme koloni .

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Fjalor

Kolonizim I drejtperdrejt____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kolonizim I terthorte_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maharaxhaj __________________________________________________________________________

Imperializem _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s