Histori VI


TEST
HISTORI VI
Emri :________________________
Grupi A

1. Në tekstin e mëposhtëm plotëso vendet bosh:
Perandoria Romake e Lindjes, me kryeqytet __________________, vazhdoi të ekzistojë edhe _________vjet
________ shekuj.

2. Shëno me √ përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar:

Perandoria Romake e Lindjes kishte si kryeqytet Romën.
Kostandinopoja në fillim ishte quajtur Bizant.
Justiniani ishte një ndër perandorët e shquar të Perandorisë Bizantine.
Justiniani ishte kundër ringjalljes së Perandorisë Romake.
Justiniani e forcoi shtetin e tij.
Ligjet e Justinianit kanë lënë gjurmë edhe sot.
3. Shëno me √ përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.
Në fillim të mesjetës zejtarit kishin dyqanet dhe tregun e tyre.____
Zejtarët nuk ishin shkëputur nga punët bujqësore.______
Zejtari në periudhën e punëve bujqësore gjendej duke punuar në fshat.______
Zejtarët në dyqanet e tyre punonin sipas porosive.______
Shkëmbimi i mallrave bëhej pranë manastireve dhe kështjellave feudale.________
4. Plotëso tabelën duke vendosur “Po” ose “Jo”
Zejtarët Ishte zejtaria
e ndarë nga
buqësia? Ishin zejtarët
shitës? Ishin
profesionet e
ndara A prodhonin
zejtarët më shumë
se porositë?
Para shekullit XI
Pas shekullit XI

5.Qarko alternativen e sakte:
a) Perandori i Gjermanisë b)Ne krye te luftes per clirimin e vendit u vu:
Frederik Barbarosa pushtoi: Roma
Italinë e Jugut Milano
Suedinë Firence
Rusinë Venecia
Italinë e Veriut

C) Dinastia Shtaufen u
zëvendësua nga dinastia:
bavareze
boheme
habsburge

6. Shëno me √ përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar. Kalifi ishte:

Sundimtar Udheheqes fetare
Tregtar Shkencetar

7. Lidh me shigjetë:

Muhamedi fillon të shpallë fenë e re. Meka
Arabët përhapën fenë e re në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Jugut. Medina
Shënon fillimin e islamit. 632
Muhamedi largohet nga Meka dhe vendoset në një qytet tjetër. 622

8. Si i ndajme sllavet dhe cilet popuj futen aty?
a)___________ ( )
b)___________( )
c)___________( )

9. Rretho alternativën e saktë:

I. Karli i Madh trashëgoi mbretërinë e Frankëve në vitin:
a. 700 b. 760 c. 768 d. 800
II. Karli i Madh përkrahu:
a. Papën b. longobardët c. arabët
III. Papa i Romës kishte:
a. ushtri të fuqishme b. autoritet c. përkrahjen e sundimtarëve
IV. Papa e kurorëzoi Karlin e Madh me titullin Perandor në vitin:
a. 768 b. 800 c. 850
V. Karli i Madh ndërtoi:
a. rrugë b. kisha c. porte d. manastire

10. Shëno me “V” alternativën e saktë:
Bujkrobi:
___ Pronar toke.
___ Punon tokën e një pronari.
___ Nuk merr të gjithë frytin e punës.
___ Punon disa ditë falas për pronarin.
Feudali :
___Zotëron pak tokë

11.Kush u quajt lufta e trendafilave dhe pse?

12 . Plotëso fjalët që mungojnë:
“Kryqëzatat sollën rrjedhoja të rëndësishme për Evropën. Evropianët u njohën me ___________________
___. Kryqtarët sollën në Evropë shumë kultura të panjohura deri atëherë si _____________________. Kultura
e Lindjes u bë shtysë për ____________________.

13. Arsyeto: Pse Karli i Madh u lidh në aleancë me Papën e Romës?
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
14. Arsyeto: Me kë mund të krahasohen sot esnafët? Argumento mendimin tënd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s