Histori VI


TEST
HISTORI VI
Emri :________________________
Grupi A

1. Në tekstin e mëposhtëm plotëso vendet bosh:
Perandoria Romake e Lindjes, me kryeqytet __________________, vazhdoi të ekzistojë edhe _________vjet
________ shekuj.

2. Shëno me √ përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar:

Perandoria Romake e Lindjes kishte si kryeqytet Romën.
Kostandinopoja në fillim ishte quajtur Bizant.
Justiniani ishte një ndër perandorët e shquar të Perandorisë Bizantine.
Justiniani ishte kundër ringjalljes së Perandorisë Romake.
Justiniani e forcoi shtetin e tij.
Ligjet e Justinianit kanë lënë gjurmë edhe sot.
3. Shëno me √ përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.
Në fillim të mesjetës zejtarit kishin dyqanet dhe tregun e tyre.____
Zejtarët nuk ishin shkëputur nga punët bujqësore.______
Zejtari në periudhën e punëve bujqësore gjendej duke punuar në fshat.______
Zejtarët në dyqanet e tyre punonin sipas porosive.______
Shkëmbimi i mallrave bëhej pranë manastireve dhe kështjellave feudale.________
4. Plotëso tabelën duke vendosur “Po” ose “Jo”
Zejtarët Ishte zejtaria
e ndarë nga
buqësia? Ishin zejtarët
shitës? Ishin
profesionet e
ndara A prodhonin
zejtarët më shumë
se porositë?
Para shekullit XI
Pas shekullit XI

5.Qarko alternativen e sakte:
a) Perandori i Gjermanisë b)Ne krye te luftes per clirimin e vendit u vu:
Frederik Barbarosa pushtoi: Roma
Italinë e Jugut Milano
Suedinë Firence
Rusinë Venecia
Italinë e Veriut

C) Dinastia Shtaufen u
zëvendësua nga dinastia:
bavareze
boheme
habsburge

6. Shëno me √ përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar. Kalifi ishte:

Sundimtar Udheheqes fetare
Tregtar Shkencetar

7. Lidh me shigjetë:

Muhamedi fillon të shpallë fenë e re. Meka
Arabët përhapën fenë e re në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Jugut. Medina
Shënon fillimin e islamit. 632
Muhamedi largohet nga Meka dhe vendoset në një qytet tjetër. 622

8. Si i ndajme sllavet dhe cilet popuj futen aty?
a)___________ ( )
b)___________( )
c)___________( )

9. Rretho alternativën e saktë:

I. Karli i Madh trashëgoi mbretërinë e Frankëve në vitin:
a. 700 b. 760 c. 768 d. 800
II. Karli i Madh përkrahu:
a. Papën b. longobardët c. arabët
III. Papa i Romës kishte:
a. ushtri të fuqishme b. autoritet c. përkrahjen e sundimtarëve
IV. Papa e kurorëzoi Karlin e Madh me titullin Perandor në vitin:
a. 768 b. 800 c. 850
V. Karli i Madh ndërtoi:
a. rrugë b. kisha c. porte d. manastire

10. Shëno me “V” alternativën e saktë:
Bujkrobi:
___ Pronar toke.
___ Punon tokën e një pronari.
___ Nuk merr të gjithë frytin e punës.
___ Punon disa ditë falas për pronarin.
Feudali :
___Zotëron pak tokë

11.Kush u quajt lufta e trendafilave dhe pse?

12 . Plotëso fjalët që mungojnë:
“Kryqëzatat sollën rrjedhoja të rëndësishme për Evropën. Evropianët u njohën me ___________________
___. Kryqtarët sollën në Evropë shumë kultura të panjohura deri atëherë si _____________________. Kultura
e Lindjes u bë shtysë për ____________________.

13. Arsyeto: Pse Karli i Madh u lidh në aleancë me Papën e Romës?
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
14. Arsyeto: Me kë mund të krahasohen sot esnafët? Argumento mendimin tënd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Abner Rossi Blog Ufficiale

Teatro, Poesia, Spettacoli

memyselfandela

"Here is my secret. It is very simple: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.."- Antoine de Saint Exupéry

Digital History Blog

STORIA DIGITALE: SAPERE STORICO E INSEGNAMENTO DELLA STORIA

IL MONDO DI ORSOSOGNANTE

L’arte della vita sta nell’imparare a soffrire e nell’imparare a sorridere. H. Hesse

MyourHistory

A topnotch WordPress.com site

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Craig Hill Training Services

Business, Management and ESL Trainer

LadyRomp

Inspirational Blog for Women

ArtPlantae

Connecting artists, naturalists, and educators

Teacher as Transformer

Education, Leadership, Life, and Transformation

MyourHistory

Imagination is more important than knowledge-Einstein

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: