“Kalaja e Beratit”


 1. Projekt mesimor

                     “Kalaja e Beratit”

 

Lenda  Histori

 

 Ecuria metodike e punes se projektit

Puna e projektit do kaloj ne tre faza :

FAZA E PARE  (Parapergatitja per projektin)

Per projektin u perzgjodh tema  ” Kalaja e Beratit”

Eshte perzgjedhur kjo teme , sepse  duke studiuar historine e kulturen lokale, mund te zbulojme ato elemente historike dhe kulturore, qe ne menyre te pashmangeshme na bejne te vetedijshem per krenarine qe jemi pasardhesit e nje populli, nder me te lashtet, jo vetem ne Ballkan, por dhe me gjere … dhe fillimisht, duke njohur veten,  ne mund te njohim dhe te tjeret; duke qene ne gjendje per te diskutuar e per ta  cuar me tej dialogun,jo thjesht ne kontekstin njohes, por dhe argumentues.

Koha e realizimit   3 ore

Muaji           Mars 2012

Synimet:¨

-sensiblizimi i femijeve per njohjen e rrenjeve te tyre historike

-te kuptojne rendesine qe ka, jo vetem ruajtja e kesaj trashegimie te cmuar, por dhe transmetimi i saj brezave te ardhshem.

-te ndergjegjesohen per faktin qe duhet te jene krenar, qe i perkasin nje vendi te pasur me ngjarje historike dhe tradita .

Nxënësit të njihen me historinë shumëshekullore të kalave shqiptare, luftërat e popullit shqiptar në përpjekjet e tij për liri dhe pavarësi, duke forcuar ndjenjën e atdhedashurisë


Objektivat e projektit

Objektiva te pergjithshme:

 • Te mesojne te bashkepunojne me njeri-tjetrin ne nje projekt mesimor dhe te pranojne mendimet e te tjereve.
 • Te stimulojne aftesine per te konkretizuar njohurite dhe aftesite e fituara permes bashkepunimit ne grupe.
 • Te perdorin njohurite e tyre dhe t’i komunikojne ato.
 • Te fitojne aftesine per te zgjeruar njohurite dhe aftesine e te menduarit kritik te tyre .
 • Te zhvillojne kreativitetin dhe te fitojne aftesine e perdorimit te teknologjive te reja
 • Te perdorin terminologjine e pershtatshme
 • Te permiresojne aftesite shprehese, zhvillimi I shprehive te te menduarit te orientuar ne zgjidhjen e problemeve dhe menaxhimin e informacionit.

Materialet e nevojshme :fotografi nga kalatë shqiptare, materiale dhe botime të ndryshme

për kalatë shqiptare, videoprojektor, kompjuter, fleta të bardha të

formatit A4, gërshërë, zamkë ose vinovil, lapsa apo stilolapsa

me ngjyra të ndryshme etj., materiale filmike nga videotekat apo

interneti

Teknikat dhe mjetet ne funksion te projektit

Pune e pavarur e nxenesve per mbledhjen e materialeve

Bashkepunim ne grupe

Vezhgime ne terren

Fotografi dixhitale

Video

Materiale, broshura, guida turistike te qyteteteve te ndryshme.

Harta gjeografike

Interneti

Literature

Postera, broshura, fletepalosje .

 

Aktivitet qe do te kryhen ne funksion te projektit

 • Vezhgimi direkt dhe  zbulimi i ambjenteve perreth.
 • Perdorimi i teknologjive dixhitale dhe kompjuterike (multimediale ) per punimin e materialeve, per pergatitjen e posterave, broshurave, fletepalosjeve.
 • Kerkime individuale dhe  ne grupe i dokumenteve, materialeve, te dhenave statistikore, hartave etj.

Vendet ku do realizohet projekti

Klase

Kalaja e Beratit

FAZA E DYTE ( Puna rreth projektit)

Gjate fazes se dyte  behet  ndarja e nxenesve ne grupet e punes sipas detyres qe do u ngarkohet  ne funksion te realizimit te projektit  

Klasa ndahet ne 4 grupe. Ne cdo grupe do te bejne pjese  7nxenes.

Secili grup do punoje rreth disa  ceshtjeve te pergatitura nga mesuesja e lendes.

Ceshtjet qe do te trajtohen :

Vecorite gjeografike te territorit ku gjendet kalaja.

Historiku i kalase

Vlerat atraktive te kalase dhe terriotrit perreth kalase

Pergatitja e nje maketi, fotografive, videove rreth kalase

Nxenesit porositen ne lidhje  me mjetet dhe materialet qe u duhen ne funksion te projektit, si dhe për kërkimet që nxënësit duhet

të bëjnë për të mbledhur materiale filmike ose fotografike për kalane, historikun e tij, luftërat që janë zhvilluar në te, fakte apo

ndodhi interesante dhe informacione të tjera.

Ndarja e detyrave sipas grupeve :

Grupi I -Grupi i Gjeografit

Ky grup do te merret me trajtimin e ceshtjeve gjeografike te territorit ku shtrihet kalaja, por dhe me gjere, te qytetit te Beratit

Vendndodhja, pershkrim gjeografik i zones se kalase ne vecanti  dhe Beratit ne pergjithesi.

Grupi II -Historiani

Ky grup do merret me pergatitjen e materialit historik qe flet per historine e kalase dhe ngjarjeve historike qe jane te lidhura me kete kala.

Legjenda

Historia e kalase

Per kete ceshtje do punoje grupi i nxenesve :

Grupi i III-Grupi Agjenetve turistike

Ky grup do te merret me trajtimin e ceshtjeve qe kane te bejne me turizmin, reklamimin e vlerave atraktive te Kalase se Beratit ne vecanti, dhe objekteve te tjera me rendesi kulturor-turistike qe gjenden ne zonen perreth kalase.

Per te realizuar kete detyre, nx do te pergatisin:

Nje material mbi vlerat turistike te kalase dhe objekteve perreth

Fletepalosje ( reklamimi i vlerave historike e  turistike te kalase )

Grupi IV- Grupi i artisteve

Ky grupe do te merret me anen artistike te projektit.Do te pergatisin :

Maket “kalaja e Beratit”-Maket i kalase se Beratit i pergatitur nga vete nxenesit. Maketi mund te behet ne allci, me shkumdet, karton te forte, zbukurohet me bojera, plasteline ,

Fotografi- Pamje te kalase se Beratit (fotografi te bera nga vete nxenesit, por dhe foto te printuara nga interneti )

FAZA E TRETE ( Raportimi i perfundimeve)

Ne kete faze do te behet botimi i arritjeve nga perfaqesuesit e cdo grupi

Ekspozohen në klasë nga grupet e nxënësve materialet e grumbulluara.

Gjatë kësaj faze nxënësit nepermjet punes se tyre arrijnë të identifikojnë:

• Trashëgiminë natyrore të kalasë .

• Trashëgiminë kulturore të kalse .

• Vendi që zë kjo trashëgimi në shkallë vendi.

 Prezantimin e vlerave që ka kjo trashëgimi.

• Prezantimin e gjendjes aktuale të kësaj trashëgimie.

 Analizën e rolit dhe ndikimit që ka luajtur kjo trashëgimi deri tashmë në zhvillim.

Materiali i grumbulluar dhe i perpunuar nga nxenesit paraqitet ne formen e posterave, fletepalosjeve, broshurave …apo pjese fimike te pergatitura me videot e bera gjate ekskursionit. Nxenesit bejne nje paraqitje te plote te gjithe projektit qe nga qellimet e mjetet deri te mbresat qe provuan gjate realizimit te detyres.

Ne fund behet vleresimi i punes se secilit nxenes apo grup per punen e kryer.      

       

Rezultatet që priten nga nxënësit:

– të realizojnë  fletëpalosje me kalane e  Beratit;

– të pasurojnë dijet me informacione shtesë për kalanë;

– të kuptojnë se kalatë shqiptare janë pjesë e rëndësishme e historisë

së Shqipërisë për liri dhe pavarësi.

                                                        Mars 2012

Advertisements

2 thoughts on ““Kalaja e Beratit”

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Abner Rossi Blog Ufficiale

Teatro, Poesia, Spettacoli

memyselfandela

"Here is my secret. It is very simple: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.."- Antoine de Saint Exupéry

Digital History Blog

STORIA DIGITALE: SAPERE STORICO E INSEGNAMENTO DELLA STORIA

IL MONDO DI ORSOSOGNANTE

L’arte della vita sta nell’imparare a soffrire e nell’imparare a sorridere. H. Hesse

MyourHistory

A topnotch WordPress.com site

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Craig Hill Training Services

Business, Management and ESL Trainer

LadyRomp

Inspirational Blog for Women

ArtPlantae

Connecting artists, naturalists, and educators

Teacher as Transformer

Education, Leadership, Life, and Transformation

MyourHistory

Imagination is more important than knowledge-Einstein

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: