Harta informuese

Ne kete veprimtari synohet qe te behet lidhja e fakteve historike apo gjeografike  me  vendodhjen gjeografike te tyre ne harta.

Ne histori psh, mund te perdoret ne rastet kur studiohen lufterat boterore, ekspasionet e shteteve imperialiste, zbulimet gjeografike, shpikjet e ndryshme etj

Si procedohet ?

Ne rastin kur nxenesit po studiojne LIIB, psh, ata duhet te krijojne nje harte evrope apo te botes, ne te cilat do te piketojne vendet ku jane zhvilluar betejat me te medha te kesaj lufte ose dhe informacione te ndryshme rreth ngjarjeve te kesaj lufte qe lidhen me qytete te caktuara. Pasi kane piketuar vendet, do te shkruajne nje informacion te shkurter  per ate beteje apo qytet.

Ne gjeografi, nxenesit, pasi kane krijuar harten, fillojne te piketojne ne varesi te temes qe studiohet vendodhjen gjeografike te dukurise qe eshte ne studim. dhe njekohesisht, shoqerohen me informacione e kuriozitete te ndryshme.

psh. ne mesimin me teme ‘Malet dhe fushat’, nxenesit pasi kane piketuar me nr ose shkronja vendodhjen e disa maleve dhe fushave shkruajne dhe informacione te shkurtra rreth tyre. Keto informacione mund te jene te llojit te te dhenave per karakteristikat e tyre fizike, por dhe kuriozitete te ndryshme .

Kjo veprimtari mund te behet dhe ne Google map, pa qene nevoja e krijimit te hartave. Madje, kjo menyre i afteson nxenesit, si ne shkathtesimin e tyre ne perdorimine programeve te ndryshme ne internet, por te lejon te lokalizosh me saktesi pozicionin gjeografik te tyre.

20 Mars

Ekuinoks rrjedh nga latinishtja qe do te thote “nete te barabarta”. Ekuinoksi ndodh kur Dielli ndodhet pingul mbi ekuator dhe kjo mund te ndodhi rreth datave 19-21 mars.

Me 20 Mars ndodh ekuinoksi i pranveres, dita e barazimit te dites dhe nates, qe do te thote 12 ore dite, 12 ore nate. Dielli lind ne oren 6:00 dhe perendon po ne oren 18:00

Ne hemisferën veriore ekuinoksi i  marsit ose i pranveres  shënon fillimin e pranverës dhe prej kohësh festohet si një kohë e riperteritjes se jetes. Shumë kultura dhe fe te ndryshme e kane respektuar kete ngjarje duke e festuar ne menyra te ndryshme.

Ne linkun me poshte  eshte nje kalendar i datave se kur ndodhin ekuinokset dhe solsticet ne vite te ndryshme

Kalendar

Zymbylat

Shenja te ardhjes se pranveres

  • Zogjte jane, pergjithesisht, predikuesit me te mire te ardhjes se pranveres; ardhja e dallandysheve ose zogjve blu, gushekuqeve ne disa vende. Cicerimat e zogjve, me shume se kurre, mbushin ajrin e ngrohte te pranveres.
  • Lulet celin(bajamja, kumblla, manushaqja etj )
  • krimbat dalin nga toka
  • pashket ose mollekuqet shfaqen gjithandej  etj